505755 ABRACADEIRA P/FIO 14X16 C/PREGO ACO (20 PCS)

505755 - ABRACADEIRA P/FIO 14 X 16 C/PREGO ACO (20 PCS)

505755 - ABRACADEIRA P/FIO 14 X 16 C/PREGO ACO (20 PCS)

505755 ABRACADEIRA P/FIO 14X16 C/PREGO ACO (20 PCS)